Wat is nu eigenlijk chantage? Chantage wordt ook wel afdreiging genoemd. In het Wetboek van Strafrecht kennen we dan ook geen wetsartikel omtrent chantage, maar wel afdreiging.

Artikel 318 confrom het Wetboek van Strafrecht:
  1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, wordt als schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  2. Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het gepleegd is.

Voorbeeld van chantage

Iemand heeft iets van jou vastgelegd met bijvoorbeeld een camera. Hij of zij dwingt je om geld te betalen, anders wordt het beeldmateriaal openbaar gemaakt.

Dit soort vormen van chantage en/of afdreiging komen veelvuldig voor en hebben grote gevolgen voor de omgeving, functie of privésfeer van de persoon die het slachtoffer is van chantage ofwel afdreiging.

Hulp nodig?

Ben je het slachtoffer van chantage en heb je onze hulp nodig?

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP!

NAAR CONTACT