Forensisch onderzoek

forensisch onderzoek Wuite RechercheForensisch onderzoek of forensische wetenschap is sporenonderzoek dat gedaan wordt ten behoeve van strafrechtelijk maar ook civielrechtelijk onderzoek. Op basis van wetenschappelijke bewijsvoering helpen bij het opsporen van de dader(s) of zoeken naar de oorzaak van een misdrijf. Vaak is het onbekend waarop of waaraan dit onderzoek verricht kan worden. Eigenlijk kan men aanhouden dat op alle materialen wel forensisch onderzoek verricht kan worden.

Om te verduidelijken treft u hierbij enkele voorbeelden van materialen of zaken die onderzocht kunnen worden bij een forensisch onderzoek:

  • DNA onderzoek en dit is tevens het bekendste voorbeeld van biologisch onderzoek waarbij sporen onderzocht worden die van mensen, planten en/of dieren afkomstig zijn.
  • Verdenkt u uw kind er van dat hij of zij drugs gebruik en heeft u een onbekende stof aangetroffen? Stoffen als verdovende middelen of doping kunnen geïdentificeerd worden.
  • Forensisch onderzoek aan computersystemen en digitale datadragers waarbij gekeken worden naar alle “verwijderde” items.
  • Forensisch onderzoek aan wapens en munitie waarbij gekeken wordt tussen verband tussen wapens en munitie of schotafstanden.
  • Onderzoek naar de echtheid van documenten als identiteitsbewijzen, contracten en akten. Wanneer zijn akten opgesteld of zijn sommige zaken er later bijgeschreven? Hierbij kunnen vergelijkingen gedaan worden door bijvoorbeeld de eigenschappen van het inkt.
  • Forensisch onderzoek naar vingerafdrukken.
  • Handschriftanalyses

Wilt u onderzoek laten verrichten?

Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie? Neem dan contact met ons op via 0229 24 7758 of stuur een email naar info@wuitereni.nl