Fraude onderzoek is een specialiteit van Wuite Recherche. Iedereen kent het wel, even een pak printpapier of een doos pennen “lenen”, het declareren van privé-aankopen of het declareren van uren die helemaal niet gewerkt zijn. Maar ook een boekhouding waarin gelden weggesluisd worden, nota’s welke onterecht gecrediteerd worden of een voorraad vol met verschillen. Allemaal aanleiding om een fraude onderzoek te laten verrichten.

Twee op de tien bedrijven is slachtoffer

Fraude komt helaas veelvuldig voor en volgens de statistieken overkomt fraude of verduistering twee op de tien bedrijven. Dit kan binnen het bedrijf voor de nodige onrust zorgen en hierdoor kan de bedrijfsvoering dusdanig worden verstoord. Daarom kiezen bedrijven voor het fraude onderzoek!

Doel van het fraude onderzoek

Wuite Recherche kan voor u een fraude onderzoek verrichten. Het doel van het onderzoek is tweeledig, het opsporen van onregelmatigheden en terughalen van de gelden of goederen alsmede het voorkomen van toekomstige fraude. Na het opstellen van een plan van aanpak en een keuze voor het type onderzoeksmethode wordt met het onderzoek direct aangevangen. Bij het fraude onderzoek kan onder andere gebruik gemaakt worden van verborgen camera’s.

Geen kostbare tijd verliezen

Wij voeren uw fraude onderzoek professioneel en discreet uit! Laat u informeren over de mogelijkheden met betrekking tot het fraude onderzoek alsmede verduistering.

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP!

NAAR CONTACT