Het komt veelvuldig voor: Medewerkers die zich ziek melden. Vaak terecht, maar steeds vaker ook onterecht. Frauduleus ziekteverzuim is niet alleen een grote ergernis, maar ook een grote kostenpost voor jou als werkgever. Helaas kun je een zogenaamd zieke medewerker niet ontslaan zonder bewijsmiddelen…

Vermoeden van frauduleus ziekteverzuim

Een werkgever gaat veelal uit van het goede van de werknemer, maar soms komen er signalen binnen van andere collega’s of bronnen die anders horen of zien. Je hoort geruchten dat een medewerker iemand heeft geholpen met verhuizen. Dat is vreemd, aangezien deze werknemer thuiszit met een zware hernia. In zo’n geval bekruipt je al snel het gevoel dat je bedonderd wordt.

Eens hadden wij een onderzoek naar een medewerker met een hernia. Wij troffen deze medewerker aan op een tennisbaan. Tja, dat kan toch niet de bedoeling zijn! Zoals bij al onze onderzoeken baseren wij onze bevindingen op feiten, in dit geval is dit ook logisch, wij zijn tenslotte geen arts. Deze medewerker werd geconfronteerd met onze bevindingen en koos eieren voor zijn geld.

Vastlegging van de bewijsvoering

Bij Wuite doen we regelmatig onderzoek naar de wandelgangen van medewerkers. We stellen vast of er wel / geen sprake is van frauduleus ziekteverzuim. In de rapportage worden de feiten onderbouwd met beeldmateriaal vanuit de observaties. Onze rapportage, met daarin de feiten die het onterechte ziekteverzuim bewijzen, kan gebruikt worden voor de bewijsvoering bij een terechtzitting. Wij voeren het onderzoek naar frauduleus ziekteverzuim discreet uit.

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP!

NAAR CONTACT