Frauduleus ziekteverzuim

Het komt veelvuldig voor: Medewerkers die zich ziek melden. Vaak terecht, maar steeds vaker ook onterecht. Frauduleus ziekteverzuim is niet alleen een grote ergernis, maar ook een grote kostenpost voor u als werkgever. Helaas kunt u een zogenaamd zieke medewerker niet ontslaan zonder bewijsmiddelen…

Vermoeden van frauduleus ziekteverzuim

Een werkgever gaat veelal uit van het goede van de werknemer, maar soms komen er signalen binnen van andere collega’s of bronnen die anders horen of zien. U hoort geruchten dat uw medewerker iemand heeft geholpen met verhuizen. Dat is vreemd, aangezien deze werknemer thuiszit met een zware hernia. In zo’n geval bekruipt u al snel het gevoel dat u bedonderd wordt.

Eens hadden wij een onderzoek naar een medewerker met een hernia. Wij troffen deze medewerker aan op een tennisbaan. Tja, dat kan toch niet de bedoeling zijn! Zoals bij al onze onderzoeken baseren wij onze bevindingen op feiten, in dit geval is dit ook logisch, wij zijn tenslotte geen arts. Deze medewerker werd geconfronteerd met onze bevindingen en koos eieren voor zijn geld.

Vastlegging van de bewijsvoering

Bij Wuite doen we regelmatig onderzoek naar de wandelgangen van medewerkers. We stellen vast of er wel of geen sprake is van frauduleus ziekteverzuim. In de rapportage worden de feiten onderbouwd met beeldmateriaal welke tijdens de observatie is vastgelegd en waarop de eindconclusie is gebaseerd. Het rapport met de feiten die het onterechte ziekteverzuim bewijzen, kan tevens gebruikt worden voor de bewijsvoering bij een terechtzitting. Wij voeren uw onderzoek naar frauduleus ziekteverzuim discreet uit.

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP!

NAAR CONTACT
2018-03-16T09:38:40+00:00