Onterecht ziekteverzuim

onterecht ziekteverzuim Wuite rechercheDenkt u dat uw medewerker klust terwijl hij of zij zich bij u heeft ziek gemeld? Of heeft u het vermoeden dat er op andere wijze sprake is van onterecht ziekteverzuim?

Vermoeden van onterecht ziekteverzuim

Onterecht ziekteverzuim is een grote ergernis maar ook grote kostenpost voor een werkgever. Indien u het vermoeden heeft dat er in uw onderneming sprake is van onterecht ziekteverzuim is Wuite Recherche uw partner. Wuite Recherche kan voor u een onderzoek verrichten naar de gangen van uw medewerker en voor u vaststellen of er wel of geen sprake is van onterecht ziekteverzuim. Samen wordt er een plan van aanpak gemaakt aan de hand van uw wensen.

Het onderzoek wordt afgesloten met een rapportage waarin tevens wordt geadviseerd over de te nemen stappen ten opzichte van uw werknemer. Veelal ontslaat de werkgever de medewerker op grond van onterecht ziekteverzuim door middel van een exitgesprek gevolgd door ontslag op staande voet.

Vastlegging van de bewijsvoering

In de rapportage worden de feiten onderbouwd met beeldmateriaal welke tijdens de observatie is vastgelegd en waarop de eindconclusie is gebaseerd. Het rapport met de feiten die het onterecht ziekteverzuim bewijzen kan tevens gebruikt worden voor de bewijsvoering bij een terechtzitting.

Wuite Recherche voert uw onderzoek naar onterecht ziekteverzuim discreet uit! Neem voor meer informatie contact met ons op!