Oplichting is tegenwoordig aan de orde van de dag. Door middel van listige kunstgrepen en verdichtsels weten de daders u mooi in te pakken en het  kwaad is meestal al geschied voor dat u er erg in heeft.

Wat is nu oplichting volgens de wet (art. 326sr.)?

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Oplichting is een strafbaar feit. Als u het slachtoffer bent van oplichting, is het noodzakelijk snel te handelen, anders kan het wel eens zijn dat de buit al verdwenen is. Daarom dient er na ontdekking ook direct tot actie overgegaan te worden voordat bruikbare sporen uitgewist zijn.

Slachtoffer?

Wuite Recherche kan voor u onderzoek verrichten naar oplichting en de oplichters opsporen en ontmaskeren. Bent u slachtoffer van oplichting, neem dan direct contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP!

NAAR CONTACT