Als je iemand aanneemt ga je altijd uit van het goede in de mens. Helaas ontstaan er soms conflicten of raakt men uitgekeken op het werk. Daarvoor worden concurrentie- en relatiebedingen vaak overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Verloop van personeel komt overal voor, maar wat doe je als een (oud)medewerker gaat werken bij de concurrent? Lopen ineens je vaste klanten weg? Misschien benadert een oude werknemer jouw klanten vanuit een andere onderneming of nadat hij/zij voor zichzelf is begonnen.

Schending van het concurrentiebeding

In deze gevallen kan er sprake zijn van schending van het concurrentiebeding. Oud-medewerkers zijn vaak in het bezit van gevoelige informatie omtrent jouw onderneming en daarom bestaat ook het concurrentiebeding. In arbeidscontracten is een artikel omtrent het concurrentiebeding of relatiebeding opgenomen, maar wordt veelal niet nageleefd. Veel werkgevers laten het over hun kant gaan, maar wist je dat schending van een concurrentiebeding kan worden aangevochten in een civiele procedure?

Verricht altijd onderzoek!

Laat Wuite Recherche een onderzoek verrichten om je vermoeden te bevestigen of te ontkrachten. Meer informatie over schending van het concurrentiebeding?

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP!

NAAR CONTACT