Schending van het concurrentiebeding

Als u iemand aanneemt gaat men altijd uit van het goede in de mens, echter ontstaan er tijdens de werkbare relatie soms conflicten of raakt men uitgekeken op het werk. Daarvoor worden concurrentie- en relatiebedingen vaak overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Verloop van personeel komt overal voor, maar wat doet u als uw oud-medewerker gaat werken bij de concurrent? Lopen ineens uw vaste klanten weg en heeft u het vermoeden dat de oud-medewerker uw klanten benaderd namens een andere onderneming of nadat hij/zij voor zichzelf is begonnen?

Schending van het concurrentiebeding

In deze gevallen kan er sprake zijn van schending van het concurrentiebeding. Oud-medewerkers zijn vaak in het bezit van gevoelige informatie omtrent uw onderneming en daarom bestaat ook het concurrentiebeding. In arbeidscontracten is een artikel omtrent het concurrentiebeding of relatiebeding opgenomen, maar wordt veelal niet nageleefd. Veel werkgevers laten het over hun kant gaan, maar wist u dat u de schending van het concurrentiebeding kan aanvechten in een civiele procedure?

Verricht altijd onderzoek!

Laat Wuite Recherche een onderzoek verrichten om uw vermoeden te bevestigen of te ontkrachten. Meer informatie over schending van het concurrentiebeding?

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP!

NAAR CONTACT
2018-03-16T09:36:26+00:00