Column – Het heerlijke weer is hopelijk in aantocht of tenminste de zomer staat voor de deur. We kennen het allemaal, het is prachtig weer buiten, je vrienden hebben vrij en uitgerekend jij moet werken. De meesten realiseren zich dat dit nou eenmaal zo is, maar anderen niet, zijn creatief en verzinnen een list. Zeker in deze zonnige tijden steekt het frauduleus ziekteverzuim weer de kop op.

Een werkgever gaat veelal uit van het goede van de werknemer, maar soms komen er signalen binnen van andere collega’s of bronnen die anders horen of zien. In de meeste gevallen hebben we dan ook te maken met wat langduriger verzuim. De Arboarts heeft in deze gevallen al een lijst opgesteld met wat de betreffende werknemer wel of niet kan. Als men echt het idee heeft dat er iets gebeurd wat niet in de haak is worden wij gewaarschuwd. Naar aanleiding van de lijst welke de Arboarts heeft opgesteld onderzoeken wij wat de “zieke” werknemer doet en of dit strookt met zijn ziektebeeld.

Eens hadden wij een onderzoek naar een medewerker met een hernia. Wij troffen deze medewerker aan op een tennisbaan. Tja, dat kan toch niet de bedoeling zijn! Zoals bij al onze onderzoeken baseren wij onze bevindingen op feiten, in dit geval is dit ook logisch, wij zijn tenslotte geen arts. Deze medewerker werd geconfronteerd met onze bevindingen en koos eieren voor zijn geld.