Column: Afgelopen weken ben ik druk bezig geweest met het opsporen van personen die de dans willen ontspringen van strafbare feiten.  Zo ook voor een online programma genaamd Helse Huurders en Huisbazen. Ik zal één van de twee zaken van de afgelopen periode belichten.

Het betreft een dame in kwestie welke bekend staat als een zogenaamde huisjesmelker. Echter deze dame  gaf zich zomaar niet prijs. Het lastige in dit geval was dat ze veelvuldig verbleef en verblijft in het buitenland. We hadden wel een adres gevonden waar ze stond ingeschreven maar daar kwam ze nauwelijks. Zo bleef de gezochte huisjesmelker lang buitenschot. Na diverse pogingen om haar in de val proberen te lokken en te confronteren voor de camera haakte ze op de laatste moment steeds weer af,  dit tot wanhoop van de huurder.

Echter, ik weet uit ervaring, dat je de tijd moet nemen om iemand op te sporen die weet dat hij gezocht wordt.  Dit soort personen komen vanzelf wel aan de beurt zeg ik altijd. Het is een opgave om steeds achterom te kijken en steeds op je hoede te zijn, terwijl je niet weet of mensen daadwerkelijk nog achter je aan zitten. Na verloop van tijd wordt je toch makkelijker. De tijd zal dan in ons voordeel zijn.

De eerste prioriteit is nu dat mensen moeten worden gewaarschuwd  voor deze huisjesmelker. Als iemand willens en wetens mensen uitbuit dan moeten mensen  gewaarschuwd  worden voordat  er meer slachtoffers worden gemaakt.

Ze maakt het  voor haarzelf alleen maar erger doordat  ze steeds op de vlucht is en niet haar verhaal wil doen.  Dat spreekt niet in je voordeel. Dan moet je uiteindelijk ook niet zeuren als je in een programma of in de media terecht komt.  Dit alleen met doel om meer slachtoffers te voorkomen.

Gerard Wuite