Column – Al eens eerder heb ik het gehad over stalking en pesterijen. Stalking komt helaas nog veelvuldig voor. Mensen worden achtervolgd en/of stelstelmatig lastiggevallen en waarbij de stalker het slachtoffer bijna tot waanzin drijft. De slachtoffers kunnen bijna niet meer normaal functioneren, slapen gaat slecht en het feit dat ze iedere minuut van de dag met de stalking bezig zijn maakt het leven vaak tot een hel. In veel gevallen weet men ook wie er achter zit.

Een aantal maanden geleden werden wij gevraagd om een persoon te helpen die veelvuldig werd getreiterd en gestalkt. De dader woonde in dezelfde flat als het slachtoffer. Iedere keer als het slachtoffer van zijn werk kwam werd hij lastiggevallen en bedreigd, als hij thuis was werd er hard op de deur gebonkt, zijn visite werd op de trap belaagd en als het slachtoffer op de fiets wegging werd hij achtervolgd. Al met al was het slachtoffer ten einde raad. De dader leek het slachtoffer dus aardig in zijn macht te hebben en zolang de dader niet werd aangesproken had de dader blijkbaar het gevoel dat hij gewoon zijn gang kon gaan.

Om tegen extreme stalking en pesterijen weerstand te bieden is een gezamenlijke aanpak op zijn plaats. De politie, woningstichting en ons bureau brachten bij deze zaak alles in kaart. De handelingen van de dader werden op beeld en geluid vastgelegd en de dader werd langzaam en doelgericht aangepakt. En dat werkte in dit geval! Vaak wordt er te lang gewacht met ingrijpen in geval van stalking. Wanneer is de maat vol en wanneer is een staking een feit?

Wordt u lastiggevallen of worden er strafbare feiten gepleegd zoals bedreigingen, mishandelingen, vernielingen of huisvredebreuk? Doe altijd aangifte bij de politie en zorg dat het niet van kwaad tot erger gaat!

Stalken is zeer ingrijpend en wordt vaak snel weggewoven door anderen, maar voor het slachtoffer is een hel. Het geeft voldoening om samen met het slachtoffer en andere instanties een vuist tegen de stalker te maken.