Mishandeling

Wuite Recherche verricht tevens onderzoek naar gewelds- en levensdelicten. Hierbij moet u denken aan onder andere mishandeling, zware mishandeling, mishandeling met de dood tot gevolg, poging tot doodslag en moord.

U bent mishandeld of er is u enstig blijvend letsel toegebracht en u ondervindt hier nog dagelijks hinder van. Uiteraard heeft u aangifte gedaan, maar helaas vind er (nog) geen vervolging plaats in het strafrechtelijk traject. Dit met als gevolg dat de dader nog steeds vrij rond loopt.

Naast een strafrechtelijk traject kunt u trachten om in een civiele procedure schade te vorderen in verband met het toegebrachte letsel. Hiervoor dient uw letsel aantoonbaar te maken en dient u aannemelijk te maken wie u dit letsel heeft toegebracht.

Onderzoek naar de mishandeling

Wuite Recherche kan voor u onderzoek verrichten naar de toedracht van de mishandeling, onderzoek verrichten om de dader of daders te achterhalen of het bewijs voor een gang naar de rechter rond te krijgen. Dit alles uiteraard op basis van waarheidsvinding en onderbouwd met feiten.

Wuite Recherche is aangesloten bij het Ministerie van Justitie en de rapportage welke u aan het einde van het onderzoek ontvangt kunt u gebruiken voor de toekomstige terechtzitting.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wuite Recherche kan u ook van dienst zijn om u te adviseren welke paden u dient te bewandelen in een civiel- of strafrechtelijk traject.

Wilt u meer informatie over onderzoeken naar mishandeling of andere gewelds- en levendelichten?

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP!

NAAR CONTACT
2018-03-16T09:31:47+00:00