Partneralimentatie is de zorgverplichting voor je ex-partner. Of dit nu door de man of vrouw wordt betaald maakt niet zoveel uit. De ene partner voorziet de andere in het levensonderhoud.

De betaling van partneralimentatie stopt als je ex-partner:

 • overlijdt,
 • zelf weer een baan heeft gevonden of meer is gaan werken,
 • of met iemand gaat samenwonen.

Maar wat doe je als je ex-parter zwijgt in alle talen? Of alles ontkent en lekker van jouw geld op vakantie gaat? Hoe krom is het als je ex-partner een nieuw leven is gestart en jij door de hoge lasten bijna niet rond kunt komen, terwijl hij/zij helemaal geen recht meer heeft op de partneralimentatie?

Duur van partneralimentatie

Hoewel er al tijden gesproken wordt over aanpassingen in de wetgeving omtrent partneralimentatie, is dat op dit moment nog niet van kracht en blijft de duur van 12 jaar nog steeds ongewijzigd. Bij huwelijken die korter dan 5 jaar hebben geduurd en waaruit geen kinderen zijn voorgekomen, is de duur van de partneralimentatie net zo lang is als de duur van het huwelijk.

De alimentatieverplichting stopt niet bij een faillissement of wanneer je met pensioen gaat. In deze gevallen kun je wél actie ondernemen om de partneralimentatie te verlagen.

Partneralimentatie stopzetten

Het stopzetten van partneralimentatie gaat niet zomaar. Er moet worden aangetoond dat je ex-partner ‘affectief samenwoont’ met de nieuwe partner en dat zij elkaar wederzijds verzorgen.

Een onderzoek m.b.t. partneralimentatie wordt verricht door recherchebureaus zoals Wuite Recherche. Je kunt zelf aan de slag gaan of getuigenverklaringen verzamelen, maar dit zal nooit als overtuigend bewijs aangemerkt worden in de rechtszaal. Door onze ervaring in deze, vaak langdurige, onderzoeken, weten wij precies welke criteria de rechtbank hanteert. Daarnaast werken wij met veel gerenommeerde advocatenkantoren om jouw zaak uiteindelijk succesvol af te ronden.

Kosten onderzoek partneralimentatie

Een onderzoek om partneralimentatie te stoppen kost veel tijd. Vaak neemt het enkele maanden in beslag om alle bewijslast te verzamelen. Afhankelijk van de locatie, reistijd et cetera ligt het bedrag tussen de €4000,- en €8000,-. Dit lijkt veel, maar het is een grote besparing als je anders nog jarenlang partneralimentatie zou moeten betalen!

Rekenvoorbeeld van de besparing

Je betaalt €600,- per maand x 5 jaar, wat neerkomt op €36.000,- aan partneralimentatie in totaal.

 • 5 jaar partneralimentatie:                 €36.000,-
 • Kostenindicatie onderzoek:              €  8.000,-
 • Besparing:                                            €28.000,-

Bij een positieve uitslag worden deze kosten verhaald op je ex-partner. In veel gevallen moet een ex-partner zelfs de partneralimentatie met terugwerkende kracht terugbetalen vanaf de startdatum van het onderzoek. Uiteraard is dit oordeel wel aan de rechter.

Ga naar onze besparingscalculator

Bewijzen dat je ex weer samenwoont

De bewijsvoering is het belangrijkste onderdeel van het onderzoek om uiteindelijk de partneralimentatie stop te zetten. Om de alimentatieverplichting te kunnen stoppen, moet worden aangetoond dat…

“Er tussen de partijen een affectieve relatie bestaat van duurzame aard die meebrengt dat de gescheiden echtgenoot en die ander elkaar wederzijds verzorgen, met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren.”

Affectieve relatie van duurzame aard

Affectieve relatie en duurzaamheid wordt in de jurisprudentie eigenlijk altijd erkend of betwist. Duurzaamheid wordt niet zozeer bepaald door de tijdelijkheid van de gezamenlijke huishouding, maar meer door de aard van de relatie gedurende een bepaalde periode. Het is van belang of er gesproken kan worden van een (praktische) dagelijkse samenleving gedurende een bepaalde tijd, waardoor het samenleven overeenkomsten vertoont met een huwelijk.

Samenwonen kan blijken uit de volgende feiten en omstandigheden:

 • Huis openen met eigen sleutel;
 • Dagelijkse werkzaamheden verrichten zoals het vuilnis buiten zetten;
 • Tuinieren of de hond uitlaten;
 • Naam op naambordje van de woning (foto);
 • Vestiging van onderneming van nieuwe partner op ‘samenwoon’ adres;
 • Tijdens een enkele maanden durend (detective)onderzoek permanent in dezelfde woning verblijven;
 • Gemeentelijke inschrijving op hetzelfde adres;
 • Niet verblijven in de woning waar voor samenwoning werd verbleven en het leeghalen van deze woning.

Een LAT-relatie is over het algemeen dus onvoldoende om de partneralimentatie te kunnen stoppen.

Van wederzijdse verzorging en gemeenschappelijke huishouding is sprake als…

Samenwonenden bijdragen in de kosten van de gezamenlijke huishouding, of op andere wijze in elkaars verzorging voorzien. Het is niet vereist dat financiële verstrengeling van beide inkomens blijkt. ‘In elkaars verzorging voorzien’ kan ook worden aangenomen als sprake is van een taakverdeling tussen samenwonenden.

Onderzoek starten om partneralimentatie te stoppen?

Wuite Recherche kan op objectieve en integere wijze onderzoek verrichten zodat dit gebruikt kan worden voor de terechtzitting. Uiteraard zijn wij op de hoogte van de allerlaatste wet- en regelgeving en weten wij waaraan het onderzoek dient te voldoen.

Heb je een vermoeden dat je de alimentatie kunt stopzetten? Betaal niet onnodig geld aan je ex-partner!

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP!

NAAR CONTACT