Word je stelselmatig lastiggevallen door iemand of neemt iemand steeds op hinderlijke wijze contact met je op? Ben je het slachtoffer van stalken en heb je er genoeg van?

Wetsartikel stalken (art. 285b sr.)

Stalking is een misdrijf en in het Wetboek van Strafrecht vermeld onder artikel 285b:

  1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.
  2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.

Wijze waarop stalken plaatsvindt

De manier waarop stalken geschiedt kan variëren. Het kan gaan om lastigvallen op het werk of in de thuissituatie, voortdurend iemand bellen, het verzenden van ongewenste en dreigende e-mails, het contact opnemen met familieleden en vrienden, het verspreiden van roddels en leugens en het bedreigen van het slachtoffer en personen uit zijn of haar omgeving. Voor het slachtoffer betekent stalken een sterke inbreuk op de privacy en heeft voor het slachtoffer vaak verstrekkende gevolgen voor de toekomst.

Slachtoffer van stalken?

Ben je slachtoffer van stalken? Neem dan contact met ons op en wij zorgen ervoor dat het stalken stopt!

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP!

NAAR CONTACT